Cursussen

Van Boekel Smits & Willems Belastingadviseurs verzorgt reeds een groot aantal jaren lezingavonden, waarbij fiscale onderwerpen worden behandeld.

Hierbij presenteren wij u het programma van de praktijkavonden Najaar 2017 van Van Boekel Smits & Willems Belastingadviseurs.

U kunt deelnemen aan drie cursusavonden die, afhankelijk van uw behoefte en mogelijkheden, los van elkaar te volgen zijn. De eerste twee cursussen worden zoals gebruikelijk gehouden in het Willem-II stadion te Tilburg van 19.00 tot circa 22.00 uur (ontvangst vanaf 18.30 uur).

De derde en laatste cursus wordt gehouden bij “De Philharmonie” gelegen aan de Oude Goirlese Weg 167 (tegenover Willem-II stadion) te Tilburg met aansluitend een (kerst)borrel.

Woensdag 11 oktober 2017 - In, uit met de B.V.

Deze cursus zal worden verzorgd door:  mr. J. (Jeroen) Willemze en mr. B.J. (Bart) Mestrom.

In deze cursus zal uitgebreid worden stilgestaan bij de verschillende aspecten van de B.V. Aan de orde komen zowel de geruisloze- als ruisende omzetting als de geruisloze terugkeer uit de B.V.

Daarbij zullen tevens lijfrente- en overdrachtsaspecten worden behandeld. Bovendien zullen fiscale aspecten van samenwerkingsverbanden met de (eigen) B.V. worden besproken.

Dinsdag 14 november 2017 - Fiscale aspecten van van onroerend goed

Deze cursus zal worden verzorgd door:  mr.drs. M.M.L. (Marc) Willems.

In deze casus zal van diverse kanten onroerend goed en de exploitatie daarvan belicht worden.  Aan de orde komen onder andere:
Inkomstenbelasting

  • Resultaat overige werkzaamheden/ winst uit onderneming
  • Normaal vermogensbeheer / sfeerovergang
  • Eigen woning

Omzetbelasting

  • Ondernemerschap
  • Levering
  • Verhuur
  • Aftrek voorbelasting
  • Herziening

Woensdag 20 december 2017 - Actualiteiten / Belastingplan 2018

Deze cursus zal worden verzorgd door: mr. S. (Sander) de Landmeter

Op deze laatste cursusavond zal een belangrijk deel van de tijd gereserveerd worden voor het belastingplan 2018 en andere wetswijzigingen. Met name de highlights die voor de MKB-praktijk van belang zijn worden behandeld.

Ook aan andere actualiteiten zal aandacht besteed worden. Daarbij zal tevens worden stilgestaan bij belangwekkende jurisprudentie en beleidsbesluiten van dit jaar, alsmede praktijkcasussen.

Heeft u nog vragen omtrent bovenstaande dan kunt u contact opnemen met onze secretaresse, mevrouw Edmée Tulkens en/of mevrouw Didi Konings. Ook als u vragen tijdens de cursussen behandeld wenst te zien, nodigen wij u van harte uit dit vooraf aan ons kenbaar te maken.

De kosten van deze cursus bedragen € 150,= (excl. BTW) p.p. per avond. Indien u wilt deelnemen aan alle drie de cursusavonden kan dit tegen een gereduceerde prijs van € 350,= (excl. BTW) p.p. Vanaf de 2e inschrijving per kantoor geldt een korting van 20%.

PE-punten:

  • RB: zijn in aanvraag (worden jaarlijks toegekend)
  •  NBA: eigen accreditatie (o.b.v. bewijs van deelname)

Voor inschrijving treft u bijgevoegd een inschrijfformulier aan. Dit kunt u aan ons retour zenden of  mailen: info@bswbelastingadviseurs.nl.