Cursussen

Van Boekel Smits & Willems Belastingadviseurs verzorgt reeds een groot aantal jaren lezingavonden, waarbij fiscale onderwerpen worden behandeld.

Eindejaarslezing 2018  

U bent van ons gewend rond deze tijd het programma te ontvangen van de lezingen die wij al sinds vele jaren in het najaar organiseren. Doorgaans waren dat tenminste 3 lezingen, in 2018 beperken wij ons tot 1 avond. In het veranderende landschap van vaktechnische fiscale educatie constateerden wij de laatste jaren een al maar toenemend aanbod door gespecialiseerde partijen, waarin wij voor ons kantoor steeds minder toegevoegde waarde zien. Dat neemt niet weg dat wij een reeds lang bestaande traditie wel in ere willen houden en u als gewaardeerde relatie graag aan het einde van het jaar zouden willen blijven ontmoeten, waarbij het nuttige en het aangename gecombineerd worden.

De eindejaarslezing 2018 zal gehouden worden op:

Maandag 17 december 2018
Actualiteiten / Belastingplan 2019 e.v.

Deze lezing zal worden verzorgd door: mr. S. (Sander) de Landmeter, drs. A.L.A.M. (Guus) Smits, mr. J. (Jeroen) Willemze en mr.drs. M.M.L. (Marc) Willems

De avond wordt zoals gebruikelijk gehouden in het Willem-II stadion te Tilburg van 19.00 tot circa 22.00 uur (ontvangst vanaf 18.30 uur). De lezing wordt afgesloten met een borrel.

Voor deze lezing kunt u 3 PE-punten halen.  

Op deze cursusavond zal een belangrijk deel van de tijd gereserveerd worden voor het belastingplan 2019 en andere wetswijzigingen. Met name de highlights die voor de

MKB-praktijk van belang zijn worden behandeld.

Ook aan andere actualiteiten zal aandacht besteed worden. Daarbij zal tevens worden stilgestaan bij belangwekkende jurisprudentie en beleidsbesluiten van dit jaar, alsmede praktijkcasussen.

Heeft u nog vragen omtrent bovenstaande dan kunt u contact opnemen met onze secretaresse, mevrouw Edmée Tulkens en/of mevrouw Didi Konings. Ook als u vragen tijdens de cursussen behandeld wenst te zien, nodigen wij u van harte uit dit vooraf aan ons kenbaar te maken.

De kosten van deze cursus bedragen € 125,= (excl. BTW) p.p. Vanaf de 2e inschrijving per kantoor geldt een korting van 20%.

PE-punten:         RB: zijn in aanvraag (worden jaarlijks toegekend)

                           NBA: eigen accreditatie (o.b.v. bewijs van deelname)

Voor inschrijving kunt u een e-mail sturen naar: info@bswbelastingadviseurs.nl t.a.v. mevrouw Edmée Tulkens en/of mevrouw Didi Konings.